Přeskočit navigaci

Specialista ekolog

Charakteristika

Specialista ekolog řídí a kontroluje činnost příslušných úseků životního prostředí a zajišťuje metodickou a konzultační činnost v oblasti enviromentální výchovy, vzdělávání a osvěty, včetně posuzování vlivů na životní prostředí.

Činnosti

 • Koordinace posuzování vlivů na životní prostředí.
 • Osvětová, výchovná a vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Povolávání výjimek v příslušné oblasti.
 • Přijímání, prověřování a vyřizování podnětů, petic, stížností a oznámení občanů.
 • Rozhodování o odvoláních do rozhodnutí pověřených úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností.
 • Řízení a kontrola výkonu státní správy v rozsahu působnosti ÚSC.
 • Spolupráce se zaměstnavateli, orgány státní správy a dalšími institucemi při řešení problémů životního prostředí.
 • Ukládání pokut v rozsahu stanoveném příslušným předpisem.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zodpovědnost za rozpočet a hospodárnost při vynakládání přidělených finančních prostředků.
 • Zpracovávání koncepčních a prognózních materiálů v příslušné oblasti životního prostředí pro ÚSC.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2133 - Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) 00 29 320
21330 - Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie) 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání