Přeskočit navigaci

Specialista ÚSC pro životní prostředí

Charakteristika

Specialista ÚSC pro životní prostředí vykonává odborné, koncepční, řídící a poradenské činnosti na úseku ochrany životního prostředí v působnosti příslušného ÚSC.

Činnosti

 • Dozor na úseku ochrany životního prostředí v působnosti ÚSC.
 • Osvětová, výchovná a vzdělávací činnost v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Povolávání výjimek v příslušné oblasti.
 • Přijímání, prověřování a vyřizování podnětů, petic, stížností a oznámení občanů.
 • Rozhodování v oblastech stanovených příslušnými zákonnými normami.
 • Spolupráce na tvorbě národních programů v oblasti životního prostředí.
 • Spolupráce s příslušnými institucemi v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Ukládání pokut za porušení zákona o životním prostředí a za nesplnění uložených povinností.
 • Vedení příslušné dokumentace a zpracovávání příslušných výkazů a statistických údajů.
 • Vyhodnocování priority kraje v oblasti ochrany životního prostředí pro udělení finanční podpory.
 • Zajišťování prací spojených s krizovým řízením.
 • Zodpovědnost za rozpočet a hospodárnost při vynakládání přidělených finančních prostředků.
 • Zpracovávání koncepčních a prognózních materiálů v oblasti ochrany životního prostředí pro samosprávné orgány kraje.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.