Přeskočit navigaci

Specialista dopravy a silničního hospodářství v ÚSC

Charakteristika

Specialista dopravy a silničního hospodářství v ÚSC koordinuje plnění funkce státního odborného dozoru v oblasti silniční dopravy v působnosti příslušného úřadu.

Činnosti

 • Kontrola čerpání rozpočtu odboru.
 • Kontrola provádění údržby městských komunikací a veřejného osvětlení.
 • Koordinace změn prováděných v dopravním systému města.
 • Osvětová, poradenská a školící činnost o bezpečnosti silničního provozu.
 • Plnění funkce orgánu státního odborného dozoru v silniční dopravě.
 • Řízení činností a procesů zajišťujících plnění funkce státního odborného dozoru v silniční dopravě.
 • Schvalování jízdních řádů na daném území.
 • Schvalování výše vyměřování pokut a správních poplatků, řešení přestupků.
 • Spolupráce s odbornými institucemi a ostatními útvary samosprávy a státní správy.
 • Spolurozhodování o koncepci dopravní infrastruktury ÚSC.
 • Zajišťování činnosti dopravního úřadu pro Městskou hromadnou dopravu a taxislužbu.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2141 - Specialisté v oblasti průmyslového inženýrství a v příbuzných oblastech 37 563 34 775

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.