Přeskočit navigaci

Specialista ÚSC pro správní agendu

Charakteristika

Specialista ÚSC pro správní agendu koordinuje činnosti spojené se zajištěním správní agendy v rozsahu náležející do pravomoci příslušného ÚSC.

Činnosti

 • Komplexní kontrola vedení matriční agendy a souvisejících agend včetně ukládání nápravných opatření.
 • Kontrola a metodické usměrňování činností spojených s občansko správní agendou a evidencí.
 • Kontrola náležitostí přestupkové dokumentace a postupů zvolených při přestupkovém řízení.
 • Kontrola zajištění oznamovací povinnosti příslušným orgánům a institucím.
 • Kontrolní činnosti vyplývající z příslušných předpisů.
 • Koordinace odborného poradenství obcím.
 • Koordinace vedení přestupkového řízení a rozhodování ve věcech stanovených v příslušné zákonné normě.
 • Metodické usměrňování a odborný dohled nad matriční činností u matričních úřadů, které jsou zařazeny ve správním obvodu.
 • Odpovědnost za systémovost a komplexnost vedení příslušných evidencí a dokumentací.
 • Rozhodování o výši pokut za porušení příslušné zákonné normy.
 • Spolupráce se správními úřady a institucemi.
 • Vyřizování závažných stížností a podnětů občanů.
 • Zajišťování nápravy nesprávných a nezákonných rozhodnutí vydaných správními úřady nižšího stupně.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2422 - Specialisté v oblasti strategie a politiky organizací 40 948 35 475

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.