Přeskočit navigaci

Prodavač nábytku

Charakteristika

Prodavač nábytku vykonává příslušné prodejní činnosti a poradenství v oblasti prodeje nábytku, bytových doplňků a s tím souvisejícím zbožím.

Činnosti

 • Inventarizace a pomoc při identifikaci a plánování požadavků.
 • Jednoduché návrhy rozložení bytového zařízení a doplňků v interiérech.
 • Poskytování efektivních služeb zákazníkům, vyřizování dotazů a stížností.
 • Poskytování kvalifikované poradenské činnosti a nezbytných informací zákazníkovi.
 • Poskytování základního poradenství o technických a produktových informacích z oblasti nábytku.
 • Poskytování základního poradenství zákazníkům v oblasti čtení ve výkresech od architektů.
 • Předvádění zboží zákazníkovi včetně jeho propagace.
 • Přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a dohlížení na zboží.
 • Přijímání objednávek zákazníků a jejich vyřizování.
 • Příprava a úprava zboží k prodeji.
 • Soupis typových prvků.
 • Tvorba jednoduchých dispozičních návrhů a návrhů barevného řešení.
 • Udržování a posilování kontaktů se zákazníky.
 • Uzavírání prodejních transakcí o zboží (službách) se zákazníkem.
 • Vedení a zpracování prodejní dokumentace, např. záručních listů, stvrzenek atd. a příprava dalších příslušných dokumentů.
 • Vedení kontrolní pokladny, obstarávání hotovostních a bezhotovostních plateb.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5223 - Prodavači v prodejnách 14 620 16 396
52233 - Prodavači drobného zboží, klenotů, nábytku a bytových doplňků 18 713 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání