Přeskočit navigaci

Montážník nábytku

Charakteristika

Montážník nábytku provádí montáž a demontáž nábytku, jeho dílů a ostatních interiérových prvků podle výkresové dokumentace a v souladu se souvisejícími předpisy a bezpečnostními požadavky.

Činnosti

 • Dokončování a úpravy nábytku.
 • Manipulace s nábytkem a ostatním zbožím určeným k montáži.
 • Montáž a demontáž jednotlivých dílů nábytku a nábytkových sestav včetně rektifikace a zavěšování jednotlivých prvků.
 • Montáž a sestavování dalších prvků bytového zařízení, židlí, zábradlí, bytových doplňků na stěny, dveří, zárubní, pomocných kovových konstrukcí atd.
 • Předání prací, výrobků a příslušné dokumentace odběrateli.
 • Přejímka prostoru pro montáž a vyhodnocení stavu prostředí, ve kterém má smontovaný nábytek plnit své užitné funkce v procesu spotřeby.
 • Přejímka zboží od dodavatele.
 • Připojení kuchyňských spotřebičů na rozvody vody, kanalizace.
 • Rozměrové vrtání a montáž kotev do stěn.
 • Ruční obrábění materiálů řezáním, hoblováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním a broušením ručními nástroji, tmelení.
 • Zabudování a připojení elektronické techniky, která je součástí nábytkových sestav a interiérových prvků.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7119 - Ostatní řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby 19 714 20 199
71194 - Stavební montéři (kromě montérů suchých staveb) 00 18 604

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání