Přeskočit navigaci

Technik vinohradník a vinař

Charakteristika

Technik vinohradník a vinař zajišťuje pěstování révy vinné a následně výrobu vína dle zavedených technologických postupů a další úkony s tímto související.

Činnosti

 • Analýza v oblasti zjišťování chorob a vad vína.
 • Doprava, příjem a zpracování hroznů révy vinné.
 • Hnojení vinice.
 • Hodnocení vín.
 • Integrovaná produkce a ekologické vinohradnictví.
 • Lahvování vín.
 • Obdělávání půdy ve vinicích.
 • Obsluha strojů a nářadí při péči o vinici a půdu a jejich údržba.
 • Ošetřování a stabilizace vín.
 • Ošetřování mladých vinic během vegetace a v době vegetačního klidu.
 • Ošetřování plodných vinic během vegetace a v době vegetačního klidu.
 • Péče o vinohrad a ochrana révy vinné před chorobami a škůdci.
 • Příprava půdy pro výsadbu révy vinné a její výsadba.
 • Příprava sklizně, sklizeň a zpracování sklizených hroznů.
 • Rozmnožování révy vinné.
 • Vedení provozní a vinařské evidence a shromažďování údajů o sklizni a prováděných postupech.
 • Výroba bílých a červených vín.
 • Výroba šumivých vín a základní znalosti z výroby ostatních vín.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3142 - Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) 25 779 25 035
31423 - Zahradní technici 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání