Přeskočit navigaci

Zemědělský dělník

Charakteristika

Zemědělský dělník vykonává manuální práce a práce s ručním nářadím v zemědělské výrobě, pěstování, chovu a zpracování zemědělské produkce. Používá malou zemědělskou techniku, obsluhuje linky na třídění a zpracování produkce zemědělské výroby.

Činnosti

  • Jednotlivé kultivační práce s ručním nářadím.
  • Obsluha malé zemědělské mechanizace a jednoduchých strojů a zařízení.
  • Postřik zádovým postřikovačem.
  • Příprava a úprava krmiv.
  • Setí, sázení, okopávání, jednocení, selekce, třídění, uskladnění a expedice rostlinných výrobků
  • Sklizeň zemědělských plodin.
  • Úklid, údržba a drobné opravy výběhů, ohradníků, stájových a skladovacích prostor.
  • Úklidové práce v provozních prostorech.
  • Základní péče o hospodářská zvířata.
  • Základní údržba zařízení, strojů, ručního nářadí.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9211 - Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě 16 455 00
92110 - Pomocní pracovníci v rostlinné výrobě 00 00
9212 - Pomocní pracovníci v živočišné výrobě 18 556 00
92120 - Pomocní pracovníci v živočišné výrobě 00 00
92130 - Pomocní pracovníci ve smíšeném hospodářství 00 00
9214 - Pomocní pracovníci v zahradnictví 00 16 576
92140 - Pomocní pracovníci v zahradnictví 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání