Přeskočit navigaci

Zemědělský a zahradnický dělník

Charakteristika

Zemědělský a zahradnický dělník provádí činnosti v zemědělské výrobě (rostlinná výroba, živočišná výroba, zahradnické práce) a pomocné podkovářské práce.

Činnosti

 • Konečná úprava kopyta po podkování.
 • Ohřívání materiálů v kovářských pecích a výhních.
 • Ošetřování zemědělských plodin, zahradnických rostlin a dřevin během vegetace.
 • Příprava a úprava krmiv.
 • Seřizování, údržba a obsluha kovářské pece a výhně.
 • Setí a sázení polních plodin, výsadba zahradnických rostlin, dřevin, včetně ošetření po výsadbě.
 • Sklizeň zemědělských plodin, zahradnických rostlin, dobývání školkařských výpěstků, včetně posklizňové úpravy.
 • Zajištění bezpečné fixace zvířete a ovládání koně v klidu a v pohybu.
 • Základní ošetření kopyt všech kategorií a plemen koní a koňovitých.
 • Základní péče o hospodářská zvířata.
 • Základní údržba zařízení, strojů a ručního nářadí.
 • Zpracování půdy.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.