Přeskočit navigaci

Prodejce motorových vozidel

Charakteristika

Prodejce motorových vozidel vykonává prodejní činnosti v oblasti osobních i užitkových vozidel a autodoplňků.

Činnosti

 • Informační servis obchodního, technického a ekonomického charakteru zákaznické veřejnosti.
 • Objednání vozu od dodavatele, zajištění jeho dodání vč. fyzické kontroly v souladu dodávky s objednávkou.
 • Objednávání předprodejního servisu na voze před jeho předáním zákazníkovi a kontrola jeho kvality.
 • Plánování marketingových akcí na podporu prodeje, jejich organizování a zajišťování.
 • Plánování prodeje vozů dle modelů na příslušná časová období včetně spolupráce na tvorbě strategických cílů firmy.
 • Prezentace vozu předváděcí jízdou.
 • Předávání vozu zákazníkovi včetně obchodně technického poradenství.
 • Tvorba strukturované nabídky modelů dle zákaznických segmentů a jejich aktivní prezentace v místě zákazníka.
 • Vedení a aktualizace zákaznických strukturovaných databází.
 • Vedení databází o konkurenčních modelech a sledování technických a obchodních trendů v oblasti motorových vozidel.
 • Vedení prodejní dokumentace, tvorba a doplňování ceníků, zpracování analýz efektivnosti prodeje.
 • Vedení samostatné pokladny.
 • Vyřizování reklamací v případě vadných či neúplných dodávek.
 • Zpracování podkladů pro fakturaci zboží.
 • Zpracování prodejních smluv vč. smluv o jednotlivých formách financování (leasing) se zákazníkem.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3322 - Obchodní zástupci 26 773 22 885
33220 - Obchodní zástupci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání