Přeskočit navigaci

Technický ředitel

Charakteristika

Technický ředitel řídí a koordinuje výzkumný a vývojový útvar společnosti.

Činnosti

 • Analyzování a příprava zpráv o stavu vývoje technologií, počtu inovací a jejich přínosu v rámci organizace.
 • Implementace a ověřování nových výrobních postupů a technologií, optimalizace stávajících výrobních metod.
 • Koordinace vedení příslušné dokumentace.
 • Organizování a koordinování činností manažerů v rámci svěřeného celku organizace.
 • Reprezentování organizace na odborných konferencích a ve vědecko - vývojových sdruženích.
 • Řízení a kontrolování bezpečnosti a hygieny práce.
 • Sledování vývoje techniky a technologií u konkurence.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace, účast na poradách.
 • Stanovování interních směrnic pro podávání zlepšovacíh návrhů, jejich realizaci a testování.
 • Stanovování výzkumných a vývojových plánů v souladu se strategií organizace.
 • Zajištění modernizace, vývoje a vyhledávání nových technologií ke zvýšení efektivity výroby.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1223 - Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje 66 008 50 326
12232 - Řídící pracovníci v oblasti technického rozvoje 63 500 46 163

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání