Přeskočit navigaci

Provozní ředitel

Charakteristika

Provozní ředitel řídí, koordinuje a vykonává dohled nad procesy v nevýrobní organizaci.

Činnosti

 • Aktivní účast při zákaznických a certifikačních auditech.
 • Koordinace služeb a kontrola dodržování provozních předpisů, pravidel a směrnic.
 • Koordinace vedení příslušné dokumentace.
 • Organizování a koordinování činností manažerů v rámci svěřeného celku organizace.
 • Reprezentování organizace na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky a dalšími subjekty.
 • Řešení technických závad v rámci nevýrobí organizace.
 • Řízení a kontrolování bezpečnosti a hygieny práce.
 • Sledování a vyhodnocování efektivity provozních procesů, návrhy na zlepšení jejich koordinace v rámci organizace.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace, účast na poradách.
 • Stanovování provozních plánů a organizační politiky v souladu se strategií nevýrobní organizace.
 • Tvorba organizačních, provozních a pracovních řádů a dalších norem potřebných k řízení organizace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání