Přeskočit navigaci

Výrobní ředitel

Charakteristika

Výrobní ředitel řídí a organizuje celkové fungování výroby, formuluje reálnou výrobní politiku organizace.

Činnosti

 • Kontrola a hodnocení výrobních a finančních plánů při dodržení kvality a cenové efektivity.
 • Koordinace vedení příslušné dokumentace.
 • Organizování a koordinování činností manažerů v rámci svěřeného celku organizace.
 • Plánování zásob, provádění kontrolní činnosti a příprava rozpočtů.
 • Příprava zpráv o spotřebě materiálu a produktivitě výroby.
 • Reprezentování organizace na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky a dalšími subjekty.
 • Řízení a kontrolování bezpečnosti a hygieny práce.
 • Řízení a organizace výroby, zajištění bezproblémového chodu výroby.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace, účast na poradách.
 • Stanovování výrobních plánů a výrobní poltiky v souladu se strategií organizace.
 • Zajišťovaní servisu výrobních strojů a zařízení.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1321 - Řídící pracovníci v průmyslové výrobě 52 150 40 098
13211 - Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v průmyslové výrobě 66 023 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání