Přeskočit navigaci

Vedoucí pracovník výrobních a provozních dílčích celků velkých organizací

Charakteristika

Vedoucí pracovník výrobních a provozních dílčích celků velkých organizací odpovídá za plnění cílů a plánů výrobních, provozních celků v souladu s politikou organizace.

Činnosti

  • Kontrola realizace výrobního plánu.
  • Kontrola výsledků práce v požadované kvalitě a v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti.
  • Reprezentace společnosti na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty.
  • Řízení a kontrola bezpečnosti a hygieny práce.
  • Řízení a organizace procesů v rámci provozu a výroby.
  • Řízení, koordinace a kontrola výsledků práce svěřeného útvaru.
  • Schvalování technologických předpisů pro výrobu a vedení příslušné evidence dokladů, technické a provozní dokumentace.
  • Spolupráce s ostatními útvary organizace.
  • Tvorba hospodářského plánu provozu, výroby.
  • Tvorba podkladů pro stanovení strategie organizace.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.