Přeskočit navigaci

Ředitel informačních systémů

Charakteristika

Ředitel informačních systémů řídí fungování informačních technologií organizace v souladu s jejími potřebami.

Činnosti

 • Analyzování efektivnosti informačního systému, jeho spolehlivost a výkonnosti.
 • Analyzování vývoje a nových trendů v oblasti ICT.
 • Formulování systémových požadavků organizace (SW, HW, struktura ICT, zabezpečeni).
 • Koordinace vedení příslušné dokumentace.
 • Organizování a koordinování činností manažerů v rámci svěřeného celku organizace.
 • Reprezentování organizace na jednáních s dodavateli informačních systémů, služeb a technologií.
 • Řízení a kontrolování bezpečnosti a hygieny práce.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace, účast na poradách.
 • Stanovování interních směrnic pro jednotlivé univerzální celky organizace v oblasti ICT.
 • Stanovování strategie a politiky informačních systémů v rámci organizace.
 • Zajišťování funkčnosti interních informačních systémů organizace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1330 - Řídící pracovníci v oblasti informačních a komunikačních technologií 60 790 49 895
13301 - Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v oblasti informačních a komunikačních technologií 74 792 52 912
13302 - Řídící pracovníci v oblasti informačních technologií a činností 70 789 46 977

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.