Přeskočit navigaci

Obchodní ředitel

Charakteristika

Obchodní ředitel řídí celkovou obchodní a odbytovou strategii organizace.

Činnosti

 • Analyzování a příprava zpráv o průběhu a výsledcích obchodní činnosti organizace.
 • Implementace a rozvíjení obchodní strategie v zájmu trvalého růstu a úspěšného rozvoje organizace.
 • Koordinace vedení příslušné dokumentace.
 • Monitorování a analyzování trhu, vývojových trendů a odbytových příležitostí.
 • Organizování a koordinování činností manažerů v rámci svěřeného celku organizace.
 • Reprezentování organizace na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky a dalšími subjekty.
 • Řízení a kontrolování bezpečnosti a hygieny práce.
 • Schvalování ochodních smluv a zakázek.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace, účast na poradách.
 • Stanovování interních směrnic pro oblast obchodní politiky organizace.
 • Stanovování obchodní a odbytové strategie organizace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1221 - Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu a v příbuzných oblastech 58 254 39 035
12211 - Obchodní náměstci (ředitelé) 72 994 00
1420 - Řídící pracovníci v maloobchodě a velkoobchodě 26 883 00
14201 - Řídící pracovníci v maloobchodě 26 866 00
14202 - Řídící pracovníci ve velkoobchodě 31 046 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání