Přeskočit navigaci

Finanční ředitel

Charakteristika

Finanční ředitel řídí a koordinuje chod finančního systému organizace.

Činnosti

 • Analyzování finančních ukazatelů podnikového kontrolingu.
 • Koordinace vedení příslušné dokumentace.
 • Organizování a koordinování činností manažerů v rámci svěřeného celku organizace.
 • Poskytování finančních analýz a doporučení pro rozhodování managementu organizace.
 • Reprezentování organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty. (auditorskými, daňovými a účetními orgány).
 • Řízení a kontrolování bezpečnosti a hygieny práce.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace, účast na poradách.
 • Stanovování hospodářského plánu organizace v součinnosti s ostatními univerzálními celky organizace.
 • Stanovování strategie, politiky a postupů, včetně prodejů, kalkulací, rozpočtů, daní, jmění, finančního rozpočtu.
 • Zajišťování aktuálních zpráv o stavu finančních zdrojů a výsledcích podnikového hospodaření.
 • Zajišťování efektivnosti hospodaření organizace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1211 - Řídící pracovníci v oblasti financí (kromě finančních a pojišťovacích služeb) 66 771 43 997
12111 - Ekonomičtí a finanční náměstci (ředitelé) 79 089 54 055

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání