Přeskočit navigaci

Personální ředitel

Charakteristika

Personální ředitel formuluje a řídí personální politiku organizace.

Činnosti

 • Analyzování a příprava zpráv o průběhu personálních procesů, jejich funkčnosti a přínosu.
 • Budování firemní kultury.
 • Koordinace vedení příslušné dokumentace.
 • Monitorování a analyzování spokojennosti zaměstnanců.
 • Organizování a koordinování činností manažerů v rámci svěřeného celku organizace.
 • Příprava motivačních programů, systému hodnocení, systému vzdělávání a kariérního růstu zaměstnanců.
 • Reprezentování organizace na setkáních personálních ředitelů a při jednáních se státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Řízení a kontrolování bezpečnosti a hygieny práce.
 • Spolupráce s ostatními univerzálními celky organizace, účast na poradách.
 • Stanovování interních směrnic pro nábor, školení a odměňování zaměstnanců.
 • Stanovování strategie plánování a řízení lidských zdrojů organizace.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1212 - Řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů 64 224 37 248
12121 - Personální náměstci (ředitelé) 79 464 70 714
12122 - Řídící pracovníci v oblasti personální 62 678 45 153
12129 - Ostatní řídící pracovníci v oblasti lidských zdrojů 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání