Přeskočit navigaci

Ředitel univerzálních celků

Charakteristika

Ředitel univerzálních celků řídí a organizuje činnost dílčích celků organizace, formuluje poslání, strategii a vizi organizace. Odpovídá za plnění strategických cílů ve svěřených odborných oblastech organizace.

Činnosti

 • Kontrola finančních procesů a jejich optimalizace při řízení činnosti svěřeného celku.
 • Kontrola výsledků práce svěřeného celku.
 • Koordinace vedení příslušné dokumentace.
 • Organizování a koordinování činností manažerů v rámci svěřeného celku organizace.
 • Reprezentování organizace na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky a dalšími subjekty.
 • Řízení a kontrolování bezpečnosti a hygieny práce.
 • Řízení a realizace inovačních a vývojových procesů.
 • Řízení, organizace a koordinace činností v rámci vymezeného dílčího celku organizace.
 • Spolupráce na stanovení strategických cílů organizace.
 • Spoluprace s ostatními univerzálními celky organizace, účast na poradách.
 • Stanovení realizačních cílů svěřeného celku.
 • Tvorba hodnocení podnikatelské výkonnosti svěřeného celku.

Další informace o vhodném školním vzdělání, zdravotních a pracovních podmínkách a o měsíční mzdě se dozvíte u jednotlivých typových pozic zařazených do tohoto povolání.

Podřízená povolaní (typové pozice)

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání