Přeskočit navigaci

Ředitel malé organizace

Charakteristika

Ředitel malé organizace celkově řídí a koordinuje činnost menší organizace. Zodpovídá za tvorbu strategie směřující k naplnění stanovených cílů společnosti.

Činnosti

 • Koordinace vedení příslušné dokumentace.
 • Reprezentování organizace na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky a dalšími subjekty.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků popř. služeb a obchodních partnerů.
 • Řízení a kontrolování bezpečnosti a hygieny práce.
 • Řízení a organizování činnosti celé organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Řízení finančních operací organizace.
 • Řízení procesu kvality práce, produktů a služeb.
 • Tvorba a řízení marketingové strategie organizace.
 • Tvorba a řízení obchodní strategie organizace.
 • Tvorba dlouhodobých a krátkodobých plánů činnosti organizace.
 • Vedení a koordinace zaměstnanců, rozdělování úkolů a kontrola jejich plnění, motivování, hodnocení zaměstnanců.
 • Vedení administrativně personálních agend.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1120 - Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací) 50 368 48 390
11203 - Nejvyšší představitelé malých společností a institucí 35 583 43 798
13212 - Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu 42 468 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání