Přeskočit navigaci

Ředitel malé organizace

Charakteristika

Ředitel malé organizace řídí a koordinuje veškeré činnosti uvnitř organizace, zodpovídá za tvorbu a implementaci celkové strategie směřující k naplnění cílů organizace a udržuje vztahy s klíčovými partnery.

Činnosti

 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Operativní řízení organizace.
 • Plánování, koordinace a kontrola všech procesů organizace s cílem dosažení podnikatelských záměrů.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Rozhodování o portfoliu výrobků a služeb.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Řízení finančních operací organizace s ohledem na stanovený plán.
 • Tvorba a implementace obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Tvorba a implementace personální strategie.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu pracovníků.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1120 - Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací) 58 798 49 832
11203 - Nejvyšší představitelé malých společností a institucí 36 987 44 949
13212 - Řídící pracovníci ve zpracovatelském průmyslu 42 639 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání