Přeskočit navigaci

Generální ředitel

Charakteristika

Generální ředitel je odpovědný za celkové řízení velké nebo stření organizace a naplňování cílů v souladu s definovanou strategií.

Činnosti

 • Definování a rozvoj firemní kultury.
 • Dohled nad plánováním, koordinací a kontrolou všech procesů organizace.
 • Formulování vize, tvorba a implementace celkové strategie organizace.
 • Komplexní dohled a zodpovědnost za chod a rozvoj organizace v souladu ke stanoveným strategickým cílům a vztahu k vlastníkům organizace.
 • Reprezentování organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky, státními institucemi a dalšími subjekty.
 • Rozhodování o předkládaných návrzích obchodní a marketingové strategie organizace.
 • Rozhodování o předkládaných návrzích portfolia výrobků a služeb.
 • Rozhodování o realizaci investic, rozvojových aktivitách a nových projektů.
 • Rozvoj vztahů s klíčovými partnery.
 • Řízení, koordinace, motivace a kontrola výsledků práce vrcholového managementu.
 • Schvalování finančních rozpočtů organizace a rozhodování o rozdělení hospodářského výsledku.
 • Stanovení a rozhodování o dlouhodobých strategických cílech organizace.
 • Vytváření podmínek pro kontinuální zlepšování produktivity.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1120 - Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací) 58 798 49 832
11201 - Nejvyšší představitelé velkých společností a institucí 121 988 54 450
11202 - Nejvyšší představitelé středních společností a institucí 64 787 45 454

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání