Přeskočit navigaci

Ředitel velké a střední organizace

Charakteristika

Ředitel velké a střední organizace je odpovědný za celkové řízení velké nebo střední organizace, za tvorbu její strategie a politiky směřující k naplňování stanovených cílů. Je nejvyšším představitelem organizace.

Činnosti

  • Komunikace s předními zástupci jednotlivých univerzálních celků organizace, účast na poradách.
  • Ovlivňování interpersonálních vztahů a interní komunikace.
  • Reprezentování organizace na jednáních se stálými obchodními partnery, potenciálními zákazníky a dalšími subjekty.
  • Rozhodování o nasměrování inovačních a vývojových procesů.
  • Rozhodování o obchodní a marketingové politice organizace.
  • Rozhodování o portfoliu výrobků popř. služeb a obchodních partnerů.
  • Řízení, koordinace a kontrolování výsledků práce vrcholového managementu.
  • Schvalování finančních rozpočtů organizace a rozhodování o rozdělení hospodářského výsledku.
  • Stanovení a rozhodování o dlouhodobých strategických cílech organizace.
  • Strategické řízení podnikatelských procesů.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
1120 - Nejvyšší představitelé společností a institucí (kromě politických, zájmových a příbuzných organizací) 50 368 48 390
11201 - Nejvyšší představitelé velkých společností a institucí 113 822 53 088
11202 - Nejvyšší představitelé středních společností a institucí 59 488 44 553

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.