Přeskočit navigaci

Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Řidič vozidla zdravotnické záchranné služby vykonává odborné činnosti na úseku neodkladné péče a zdravotnické dopravy pod vedením pracovníků s vyšším stupněm kvalifikace.

Činnosti

  • Asistence při provádění neodkladných výkonů v přednemocniční péči.
  • Doprava tkáně a biologického materiálu.
  • Řízení sanitního vozidla.
  • Spolupráce při vyprošťování osob při různých havarijních situacích v součinnosti s ostatními složkami integrovaného záchranného systému.
  • Transport nemocných, raněných a rodiček.
  • Údržba vozidla a vybavení zdravotnického vozidla.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
5329 - Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení 16 221 19 612
53296 - Řidiči vozidel zdravotnické záchranné služby 00 29 452

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.