Přeskočit navigaci

Asistent zubního technika

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Asistent zubního technika pod odborným dohledem zubního technika nebo zubního lékaře zhotovuje a opravuje stomatologické protézy, ortodontické pomůcky a další stomatologické výrobky.

Činnosti

  • Obsluha přístrojové techniky včetně zajišťování její běžné údržby.
  • Spolupráce se zubním technikem a zubním lékařem.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zhotovování a oprava a stomatologických protéz, ortodontických pomůcek a dalších stomatologických výrobků pod odborným dohledem.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání