Přeskočit navigaci

Zdravotně sociální pracovník

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Zdravotně sociální pracovník v nemocničním zařízení provádí sociálně zdravotní činností u pacientů.

Činnosti

  • Poskytování sociálně právního poradenství.
  • Příprava pacientů pro ústavní péči a pro zařízení sociální intervence.
  • Spolupráce se zdravotnickými pracovníky při realizaci sociálních opatření u pacientů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajišťování sociálně zdravotního šetření u pacientů (sociální anamnéza, sociální diagnóza a sociální prognóza).
  • Zajišťování sociálních potřeb u těžce nemocných a postižených osob.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3412 - Odborní pracovníci v oblasti sociální práce 20 485 22 574
34122 - Sociální pracovníci v oblasti zdravotnictví (kromě péče o zdravotně postižené) 00 23 776

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání