Přeskočit navigaci

Radiologický technik

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Radiologický technik zajišťuje provoz radiologických zařízení ve zdravotnickém zařízení.

Činnosti

  • Archivace výsledků měření a protokolů o zkouškách.
  • Asistence radiologickému fyzikovi.
  • Obsluha přístrojové techniky.
  • Provádění zkoušek provozní stálosti radiologických zařízení.
  • Sledování naměřených hodnot.
  • Spolupráce s lékařem na léčebné a diagnostické péči.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Výkon specifických činností pod dohledem radiologického fyzika se specializovanou způsobilostí.
  • Zajištění předepsaných zkoušek zdrojů ionizujícího záření a měřidel.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3211 - Technici a asistenti pro obsluhu lékařských zařízení 27 358 32 996
32111 - Radiologičtí technici 00 31 179

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání