Přeskočit navigaci

Ortoptista

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Ortoptista poskytuje pacientům s oční poruchou specifickou ošetřovatelskou péči.

Činnosti

  • Plánování a vyhodnocování specifické ošetřovatelské péče u pacientů s očními poruchami.
  • Podávání léčivých přípravků.
  • Příprava pacientů k dalším diagnostickým a léčebným výkonům.
  • Spolupráce s lékařem na preventivní, léčebné, diagnostické a dispenzární péči.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání