Přeskočit navigaci

Kontrolor služeb zaměstnanosti

Charakteristika

Kontrolor služeb zaměstnanosti provádí dílčí kontrolní akce u zaměstnavatelů v oblasti dodržování zákona o zaměstnanosti a následné veřejnosprávní kontroly u příjemců veřejné finanční podpory. Vyřizuje podněty a podání, provádí kontroly v rámci místního působení úřadu práce, navrhuje opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Činnosti

  • Kompletace, evidence a uchování dokladů k provedeným kontrolám.
  • Provádění dílčích kontrol, kontrolních akcí.
  • Provádění správního řízení k výsledkům kontrol u kontrolovaných osob.
  • Prověřování plnění opatření k nápravě u kontrolovaných osob.
  • Předávání zpráv a výsledků kontrol příslušným orgánům.
  • Řešení námitek.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání