Přeskočit navigaci

Kontrolor služeb zaměstnanosti expert

Charakteristika

Kontrolor služeb zaměstnanosti expert řídí a organizuje komplexní odborné kontroly u externích kontrolovaných subjektů. Stanoví kontrolní záměry, kontrolní postupy, zajišťuje součinnost s jinými útvary, projednává výsledky kontrol a nápravná opatření včetně příslušných sankcí.

Činnosti

  • Komplexní koordinace kontrolních aktivit v daném územním celku.
  • Projednávání závěrů komplexních kontrol u kontrolovaných osob, včetně nápravných opatření , příp. sankcí.
  • Roční hodnocení výsledků finančních kontrol včetně projednávání zjištění s příslušnými orgány.
  • Řízení práce odborných kontrolorů a kontrolních skupin.
  • Stanovování metodických postupů rozsáhlých kontrolních akcí.
  • Stanovování záměrů pro plánování kontrol dodržování zákona o zaměstnanosti a veřejnoprávních kontrol u příjemců veřejné finanční podpory.
  • Zajišťování součinnosti se státními orgány.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.