Přeskočit navigaci

Posudkový lékař

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Posudkový lékař posuzuje zdravotní stav a pracovní schopnost občanů v souvislosti se sociálním zabezpečením, státní sociální podporou a sociální péčí.

Činnosti

 • Kontrola a podrobné prostudování lékařských podkladů a zpráv souvisejících s rozhodováním o nároku na dávky.
 • Kontrola posuzování dočasné pracovní neschopnosti.
 • Metodické řízení činnosti smluvních lékařů a hodnocení kvality jejich práce.
 • Odpovědnost za výrok, odůvodnění a stanovenou dobu platnosti zpracovaných posudků.
 • Podíl na vyhodnocování zdravotních příčin dočasné pracovní neschopnosti a sledování vývoje invalidizace.
 • Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů pro všechny dávky a služby sociálního zabezpečení, podmíněné dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.
 • Provádění zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídek.
 • Rozhodování o vyžádání zdravotnické dokumentace ošetřujícího lékaře, o potřebě dalšího vyšetření zdravotního stavu, případně pozvání posuzovaného k jednání.
 • Spolupráce při řízení o plný nebo o částečný invalidní důchod.
 • Spolupráce s příslušnými orgány státní zdravotní správy, zdravotními pojišťovnami, odbornými lékařskými společnostmi, sdruženími, se zahraničními partnery a institucemi států ES a smluvních států.
 • Vedení příslušné evidence.
 • Zpracování podkladů a stanovisek potřebných z medicínského hlediska pro rozhodování příslušného správního orgánu o dávkách sociálního zabezpečení, sociální péče a státní sociální podpory.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2212 - Lékaři specialisté 44 102 63 303
22129 - Ostatní lékaři specialisté 54 542 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání