Přeskočit navigaci

Svářeč plastů

Charakteristika

Svářeč plastů provádí nerozebíratelné spoje svařováním na plastových konstrukcích stanovenou metodou a předepsanými postupy.

Činnosti

  • Obrábění materiálů ručním i strojním způsobem.
  • Posuzování jakosti vlastnoručně provedených svarových spojů.
  • Provádění svarového spoje s použitím příslušných strojů a zařízení.
  • Příprava svarových spojů a jejich následné opracování.
  • Spolupráce s odbornými útvary na řízení jakosti ve svařování a se svářečským dozorem.
  • Vedení technické dokumentace vztahující se ke svarovému spoji.
  • Zajišťování technologických změn.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7212 - Svářeči, řezači plamenem a páječi 26 092 00
72121 - Svářeči 26 099 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání