Přeskočit navigaci

Svářečský technolog

Charakteristika

Svářečský technolog navrhuje svařovací technologie a postupy pro svařování konstrukcí a výrobků z kovů nebo plastů, u kterých jsou požadovány speciální technické znalosti dle ČSN EN a standardní požadavky na jakost dle ČSN EN.

Činnosti

 • Dozor svařování.
 • Navrhování svařovacího materiálu.
 • Organizace svařovacích procesů a jejich dozorování.
 • Ověřování nových technologií svařování.
 • Posuzování svarových spojů.
 • Řízení jakosti a technických zkoušek ve svařování.
 • Spolupráce s odbornými útvary na řízení jakosti produkce.
 • Stanovování svařovací technologie a postupů svařování včetně použití svařovacího zařízení.
 • Studium nových poznatků v oboru svařování.
 • Udržování a sledování norem a směrnic.
 • Vedení technické dokumentace.
 • Zajišťování technologických změn.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3115 - Strojírenští technici 30 032 27 506
31153 - Strojírenští technici technologové, normovači 31 890 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání