Přeskočit navigaci

Svářečský inženýr

Charakteristika

Svářečský inženýr řídí oblast svařování kovů a plastů v organizaci včetně vytváření nových technologií a postupů svařování, u kterých jsou požadovány vyšší technické znalosti dle ČSN EN a vyšší požadavky na jakost dle ČSN EN.

Činnosti

 • Kontrola dodržování technologie a postupů svařování.
 • Podílení se na řešení výzkumných úkolů v oblasti svařování kovů a plastů.
 • Provádění analýz a spolupráce na nových technických řešení procesu svařování.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích.
 • Stanovování způsobu kontroly jakosti a technických zkoušek.
 • Studium nových poznatků v oboru svařování kovů a plastů.
 • Svářečský dozor.
 • Tvorba norem a směrnic pro svařování kovů.
 • Tvorba svařovací technologie a postupů svařování kovů a plastů.
 • Vedení technické dokumentace.
 • Zajištění chodu svařovacích zařízení v organizaci.
 • Zajišťování technologických změn.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2144 - Strojní inženýři 42 461 00
21443 - Strojní inženýři technologové, normovači 42 461 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání