Přeskočit navigaci

Svářečský inženýr

Charakteristika

Svářečský inženýr řídí oblast svařování kovů a plastů v organizaci včetně vytváření nových technologií a postupů svařování, u kterých jsou požadovány vyšší technické znalosti dle ČSN EN a vyšší požadavky na jakost dle ČSN EN.

Činnosti

 • Kontrola dodržování technologie a postupů svařování.
 • Podílení se na řešení výzkumných úkolů v oblasti svařování kovů a plastů.
 • Provádění analýz a spolupráce na nových technických řešení procesu svařování.
 • Provádění technického dozoru na pracovištích.
 • Stanovování způsobu kontroly jakosti a technických zkoušek.
 • Studium nových poznatků v oboru svařování kovů a plastů.
 • Svářečský dozor.
 • Tvorba norem a směrnic pro svařování kovů.
 • Tvorba svařovací technologie a postupů svařování kovů a plastů.
 • Vedení technické dokumentace.
 • Zajištění chodu svařovacích zařízení v organizaci.
 • Zajišťování technologických změn.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2144 - Strojní inženýři 42 461 00
21443 - Strojní inženýři technologové, normovači 42 461 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání