Přeskočit navigaci

Řidič drážního speciálního vozidla

Charakteristika

Řidič drážního speciálního vozidla řídí, obsluhuje speciální stroje a zařízení těžké mechanizace pro stavbu, údržbu a rekonstrukci železničních tratí.

Činnosti

  • Nastavování parametrů u strojů a zařízení.
  • Odstraňování následků nehod a mimořádných událostí.
  • Přeprava speciálních vozidel jako vlaku.
  • Řízení a obsluha drážních strojů a zařízení.
  • Seřizování, běžná oprava a údržba strojů a zařízení.
  • Vedení záznamů o provedených úkonech.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
8311 - Strojvedoucí a řidiči kolejových motorových vozíků 35 506 00
83114 - Řidiči kolejových motorových vozíků a drezín 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.