Přeskočit navigaci

Mechanik letadlových přístrojů

Charakteristika

Mechanik letadlových přístrojů provádí montáž, opravy, seřizování a zkoušení leteckých palubních přístrojů a zařízení, lokalizace a odstraňování závad na přístrojovém vybavení letadel.

Činnosti

  • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích provedené práce.
  • Lokalizace a odstraňování závad na přístrojovém vybavení letadel.
  • Montáž, demontáž a opravy všech i složitých letadlových celků.
  • Opravy, seřizování a zkoušení leteckých palubních přístrojů a zařízení (např. agregátů, elektro, radio, přístrojové vybavení letadel).
  • Oživování a seřizování systémů radionavigačního vybavení včetně autopilota.
  • Oživování letounů – elektrotechnických sestav, podsestav a systémů.
  • Provádění oprav obnovující celkový resurs letadel.
  • Sestavení a zapojení zkoušecích prvků.
  • Vyhledávání a odstraňování jednotlivých závad na elektro- a rádiovybavení dle technické dokumentace a nálezového protokolu..

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7232 - Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení 33 013 00
72320 - Mechanici a opraváři leteckých motorů a zařízení 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.