Přeskočit navigaci

Technik padákového a výškového vybavení a výstroje

Charakteristika

Technik padákového a výškového vybavení a výstroje odpovídá za technický stav a správnou činnost padákových systémů a výškové výstroje.

Činnosti

  • Komplexní zajišťování funkčnosti a předepsaného technického stavu a činnosti padákových systémů a výškové výstroje určené pro létající personál.
  • Provádění přípravy pilotů na nouzové opuštění letadla.
  • Vedení požadované evidence a dokumentace.
  • Zajišťování zkoušek padákové techniky a záchranných prostředků.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3115 - Strojírenští technici 30 032 27 506
31156 - Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení 28 146 28 174

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.