Přeskočit navigaci

Palubní technik

Charakteristika

Palubní technik zajišťuje obsluhu a funkčnost technických systémů letadla.

Činnosti

  • Obsluhování technických systémů letadla.
  • Provádění funkčních kontrol přístrojového vybavení.
  • Spolupráce se službami řízení letového provozu.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání