Přeskočit navigaci

Učitel leteckého pozemního výcviku

Charakteristika

Učitel leteckého pozemního výcviku zabezpečuje odbornou výuku v rámci leteckého výcviku.

Činnosti

  • Ověřování znalostí žáků.
  • Tvorba výukových materiálů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyhodnocování efektivity výuky.
  • Zabezpečování odborné výuky v rámci leteckého výcviku.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3153 - Piloti, navigátoři a palubní technici 00 35 016
31533 - Letečtí instruktoři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.