Přeskočit navigaci

Revizní technik zdvihacích zařízení

Charakteristika

Revizní technik zdvihacích zařízení zjišťuje zda technické zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a provozu a má odbornou způsobilost k provádění revizí zdvihacích zařízení.

Činnosti

  • Kontrola vybavení technického zařízení výstražnými tabulkami a značkami.
  • Ověřování splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy.
  • Posuzování technického zařízení s průvodní dokumentací a kontrola úplnosti průvodní dokumentace.
  • Prohlídka záznamů o prohlídkách, zkouškách a měřeních provedených na technickém zařízení.
  • Provádění dynamické zkoušky se zkušebním břemenem.
  • Provádění statické zkoušky se zkušebním břemenem.
  • Vystavování protokolů a úředních osvědčení.
  • Zpracovávání zpráv o revizi technického zařízení.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3115 - Strojírenští technici 30 032 27 506
31158 - Revizní technici ve strojírenství, technici STK 28 106 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.