Přeskočit navigaci

Revizní technik tlakových zařízení

Charakteristika

Revizní technik tlakových zařízení zjišťuje, zda technické zařízení a jeho provoz odpovídá požadavkům BOZP, vyhledává rizika a navrhuje opatření k jejich minimalizaci.

Činnosti

 • Ověřování splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy.
 • Ověřování technického zařízení dle průvodní dokumentace a kontrola její úplnosti.
 • Provádění revizí parních a horkovodních kotlů 2. – 4. třídy.
 • Provádění revizí parních kotlů 1.třídy.
 • Provádění revizí tlakových nádob stabilních skupiny A nebo B.
 • Provádění zkoušek těsnosti parních kotlů 1.třídy.
 • Provádění zkoušek těsnosti parních nebo horkovodních kotlů 2. – 4. třídy.
 • Provádění zkoušek těsnosti tlakových nádob skupiny A nebo B.
 • Řízení úkonů prováděných při tlakové zkoušce parních kotlů 1.třídy a kontrola stavu jejich bezpečnostní výstroje.
 • Řízení úkonů prováděných při tlakové zkoušce parních nebo horkovodních kotlů 2. – 4. třídy a kontrola stavu jejich bezpečnostní výstroje.
 • Řízení úkonů prováděných při tlakové zkoušce tlakových nádob stabilních skupiny A nebo B a kontrola stavu jejich bezpečnostní výstroje.
 • Vedení dokumentace o provedených revizích a zkouškách.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.