Přeskočit navigaci

Technický vedoucí odstřelu

Charakteristika

Technický vedoucí odstřelu provádí a řídí trhací práce v hlubinné těžbě, v povrchové těžbě, při stavebních pracích a geofyzikálních pracích.

Činnosti

 • Kontrola činnosti střelmistrů při provádění trhacích prací.
 • Kontrola uložení výbušnin, jejich zabezpečení a manipulaci s nimi, výkon trhacích prací, znalost a dodržování předpisů o výbušninách, jakož i technologických postupů trhacích prací.
 • Organizace práce střelmistrů a skladníků výbušnin.
 • Provádění indikace a detekce důlního ovzduší na důlních pracovištích.
 • Provádí periodická školení a přezkušování střelmistrů a technických vedoucích odstřelů.
 • Přivádění výbušnin k výbuchu, jejich zneškodňování a ničení.
 • Řízení trhacích prací v dole a na povrchu.
 • Stanovování zásad pro bezpečnost a činnost v oblasti trhacích prací, kontrola technologických postupů.
 • Vedení evidence roznětnic a ohmetrů, popřípadě dalších přístrojů elektrického roznětu.
 • Vyhodnocování a koordinace spotřeby výbušnin a jejich účinnosti, zajišťování provozního styku s výrobci výbušnin a střelmistrovských pomůcek.
 • Vypracovávání technických projektů odstřelů.
 • Zpracování technologických postupů trhacích prací.
 • Zpracovávání dlouhodobých výhledů nových technologií a bezpečnosti trhacích prací.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
7542 - Střelmistři 36 530 00
75420 - Střelmistři 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání