Přeskočit navigaci

Báňský projektant

Charakteristika

Báňský projektant projektuje nebo navrhuje objekty a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem.

Činnosti

  • Spolupráce s odbornými úseky při zpracovávání plánu otvírky, přípravy a dobývání.
  • Spolupracuje na přípravě projektu nebo návrhů rozsáhlých objektů a zařízení.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyhotovování dílčích technologických postupů a pracovních postupů pro jednotlivé činnosti v rámci hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a zpracování kamene.
  • Vyhotovování plánů otvírky, přípravy a dobývání včetně změn.
  • Vyhotovování plánů využívání ložiska.
  • Vyhotovování plánů zajištění nebo likvidace důlních děl a lomů.
  • Vyhotovování provozní dokumentace pro hornickou činnost, činnost prováděnou hornickým způsobem a pro zpracování kamene.

Nadřízené povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 38 462 00
31172 - Důlní a hutní technici projektanti, konstruktéři a pracovníci v příbuzných oborech 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání