Přeskočit navigaci

Geomechanik

Charakteristika

Geomechanik řídí činnosti v protiotřesové oblasti, koordinuje a zajišťuje odborné činnosti v oblasti hodnocení fyzikálně mechanických vlastností hornin při dobývání ložisek a v oblasti podzemního stavitelství.

Činnosti

 • Aplikace matematických modelů na geomechaniku a geotechniku.
 • Geomechanický monitoring.
 • Hodnocení fyzikálně mechanických a technologických vlastností hornin a druhotných materiálů pro stavební účely.
 • Hodnocení vlastností základkových směsí z hlediska jejich vlastností a použití v důlním prostředí.
 • Měření změn napětí horského masivu.
 • Navrhování prognózních a preventivních opatření jako ochranu proti otřesům a kontrola jejich dodržování.
 • Projektování dolu z hlediska ochrany proti otřesům a dalším podobným geomechanickým jevům.
 • Provádění rozboru vzniku otřesů.
 • Řízení činnosti v protiotřesové oblasti.
 • Vědecko-výzkumná činnost.
 • Vypracovávání písemné a mapové dokumentace.
 • Výzkum napěťových polí v horském masivu.
 • Zpracovávání návrhů protiotřesové prevence při dobývání ložiska.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2114 - Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci 33 364 32 420
21142 - Geologové 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání