Přeskočit navigaci

Geomechanik

Charakteristika

Geomechanik řídí činnosti v protiotřesové oblasti, koordinuje a zajišťuje odborné činnosti v oblasti hodnocení fyzikálně mechanických vlastností hornin při dobývání ložisek a v oblasti podzemního stavitelství.

Činnosti

 • Aplikace matematických modelů na geomechaniku a geotechniku.
 • Geomechanický monitoring.
 • Hodnocení fyzikálně mechanických a technologických vlastností hornin a druhotných materiálů pro stavební účely.
 • Hodnocení vlastností základkových směsí z hlediska jejich vlastností a použití v důlním prostředí.
 • Měření změn napětí horského masivu.
 • Navrhování prognózních a preventivních opatření jako ochranu proti otřesům a kontrola jejich dodržování.
 • Projektování dolu z hlediska ochrany proti otřesům a dalším podobným geomechanickým jevům.
 • Provádění rozboru vzniku otřesů.
 • Řízení činnosti v protiotřesové oblasti.
 • Vědecko-výzkumná činnost.
 • Vypracovávání písemné a mapové dokumentace.
 • Výzkum napěťových polí v horském masivu.
 • Zpracovávání návrhů protiotřesové prevence při dobývání ložiska.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2114 - Geologové, geofyzici a příbuzní pracovníci 33 364 32 420
21142 - Geologové 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání