Přeskočit navigaci

Závodní dolu

Charakteristika

Závodní dolu řídí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na důlní organizaci.

Činnosti

  • Kontrolní činnost.
  • Projednávání prováděné hornické činnosti se státní správou.
  • Řízení hornických činností v hlubinném dole v otvírce, přípravě, dobývání, zajištění a likvidaci.
  • Schvalování příslušných provozních a technických dokumentací.
  • Stanovování zásad pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyžadování a dodržování ostatních právně závazných předpisů (hygienických apod.).
  • Zajišťování spolupráce s Policií ČR, orgány státního dozoru a odborovými orgány.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Correction warning: Write permissions are required on the defined temp directory for the chart image file to be created. To enable you to view the chart this has defaulted to streaming which has a high performance cost over the file based system. Please resolve your permissions issue for this warning to be removed. For more information, please see this kb: http://dotnetcharting.com/kb/article.aspx?id=10018
Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 42 340 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání