Přeskočit navigaci

Závodní dolu

Charakteristika

Závodní dolu řídí hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na důlní organizaci.

Činnosti

  • Kontrolní činnost.
  • Projednávání prováděné hornické činnosti se státní správou.
  • Řízení hornických činností v hlubinném dole v otvírce, přípravě, dobývání, zajištění a likvidaci.
  • Schvalování příslušných provozních a technických dokumentací.
  • Stanovování zásad pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Vyžadování a dodržování ostatních právně závazných předpisů (hygienických apod.).
  • Zajišťování spolupráce s Policií ČR, orgány státního dozoru a odborovými orgány.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2146 - Důlní a hutní inženýři a specialisté v příbuzných oborech 39 738 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání