Přeskočit navigaci

Kurýr

Charakteristika

Kurýr zajišťuje doručování zásilky na místo určení.

Činnosti

  • Doručování standardních a expresních zásilek.
  • Inkasní služby - dobírky, platební dokumenty, potvrzení.
  • Občerstvovací servis na pracoviště, zajištění drobných nákupů, rozvoz letenek a květin.
  • Smluvní přeprava osob dle požadavků.
  • Vedení příslušné dokumentace.
  • Zajištění každodenního firemního servisu, výběr a podání pošty.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
9621 - Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel 00 17 379
96210 - Kurýři, doručovatelé balíků a nosiči zavazadel 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání