Přeskočit navigaci

Vozmistr

Charakteristika

Vozmistr zabezpečuje technické a přepravní prohlídky železničních vozů a odborné přepravní práce související s odjezdem a sestavou vlaku ve stanici.

Činnosti

  • Kontrola a zkoušení všech brzdových zařízení na vozech nových konstrukcí a na vozech zahraničních železnic.
  • Kontrola brzdových a klimatizačních zařízení u osobních železničních vozů.
  • Provádění drobných oprav poškozených vozů a zkoušek brzd vlaků (včetně vyhodnocování spolehlivosti kotoučových brzd a protismykových zařízení).
  • Provádění výběru vozů pro nakládku.
  • Vedení příslušné evidence a podkladů pomocí výpočetní techniky.
  • Zabezpečování odborných prací souvisejících s odjezdem a sestavou vlaku ve stanici.
  • Zabezpečování technických a přepravních prohlídek železničních vozů ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě.
  • Zpracování komplexní dokumentace pro bezpečný a včasný odjezd vlaku.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
3115 - Strojírenští technici 30 032 27 506
31156 - Strojírenští technici přístrojů, strojů a zařízení 28 146 28 174

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání