Přeskočit navigaci

Znalec v oboru stavebnictví

Charakteristika

Znalec v oboru stavebnictví provádí zpracovávání znaleckých posudků v souladu s platnou legislativou v odvětvích inženýrské stavby, stavební materiál, stavby dopravní, stavby důlní a těžební, staveby energetických zařízení, stavby obytné, stavby průmyslové, stavby vodní, stavby zemědělské a v dalších stavebních odvětvích.

Činnosti

 • Poradenská činnost při koupi a prodeji staveb.
 • Posuzování a prokazování vad, nedodělků a poruch staveb.
 • Posuzování kvality stavebních prací a staveb.
 • Posuzování technického stavu nemovitosti před její koupí nebo prodejem.
 • Posuzování úrovně zpracované projektové dokumentace staveb.
 • Stanovení příčin vad a poruch stavebního objektu.
 • Stanovení příčiny a rozsahu škody na stavebním objektu.
 • Stanovení rozsahu škody na nemovitosti pro likvidaci pojistné nebo škodní události.
 • Statické posuzování stavby.
 • Vedení příslušné dokumentace.
 • Zajišťování odborných expertíz.
 • Zajišťování zkoušení a diagnostiky staveb.

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání

Vhodné školní vzdělání pro toto povolání nebylo zatím definováno.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
33151 - Odhadci a zbožíznalci 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání