Přeskočit navigaci

Klinický logoped

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013-2014. Klinický logoped ve zdravotnickém zařízení vykonává odborné činnosti pod odborným dohledem klinického logopeda způsobilého k výkonu této činnosti.

Činnosti

  • Preventivní, diagnostická, léčebná, neodkladná, rehabilitační a dispenzární činnost v oblasti klinické logopedie pod vedením odborného pracovníka se specializovanou způsobilostí.
  • Příprava na dosažení specializované způsobilosti v oboru.
  • Spolupráce na výzkumných úkolech ve zdravotnictví.
  • Spolupráce s ošetřujícím personálem.
  • Zajišťování příslušné dokumentace.

Zdravotní omezení

Nejsou definována onemocnění, která by vylučovala výkon povolání.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2266 - Specialisté v oblasti audiologie a řečové terapie 00 30 002
22661 - Kliničtí logopedi 00 00

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání

Další informace o tomto povolání