Přeskočit navigaci

Lesní inženýr zařizovatel

Charakteristika

Lesní inženýr zařizovatel zajišťuje a vykonává správní a poradenské činnosti související s hospodářskou úpravou lesů a s hospodařením v lesích a krajině.

Činnosti

  • Poradenská činnost související s hospodářskou úpravou lesů a s hospodařením v lesích a krajině.
  • Správa a údržba příslušných databází, včetně správy datového skladu.
  • Vedení příslušné projektové dokumentace k výše uvedeným činnostem.
  • Výkon státní správy v oboru lesnictví.
  • Vymezování prostorového rozdělení lesa.
  • Vypracování a vyhodnocování inventarizací lesů.
  • Vypracování a vyhodnocování oblastních plánů rozvoje lesů, lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov.
  • Vypracování auditů pro certifikaci lesů.
  • Zpracování znaleckých posudků a odborných posouzení.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Kód a název zaměstnání (podle CZ-ISCO Soukromý sektor Veřejný sektor
2132 - Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství 31 604 30 723
21325 - Specialisté v oblasti lesnictví 31 611 26 495

Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot, tj. 50% zaměstnanců má vyšší výdělek než medián a 50% nižší. Pro posouzení výdělkové úrovně je medián obvykle vhodnější než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami a přímo říká, jaký výdělek má "prostřední zaměstnanec".

Údaje o měsíčním výdělku se přebírají ze statistického šetření ISPV.V rámci tohoto šetření se zjišťují měsíční výdělky pro jednotlivá zaměstnání podle klasifikace CZ-ISCO. Protože je tatoklasifikace poměrně podrobná, může jednomu povolání odpovídat více zaměstnání.

Navštívená povolání