Přeskočit navigaci

Specialista celního pátrání

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Specialista celního pátrání koordinuje a metodicky usměrňuje oblast pátrání ve spolupráci s ostatními pátracími složkami.

Činnosti

  • Koordinace a usměrňování oblasti pátrání.
  • Provádění operativně pátrací činnosti.
  • Spolupráce se státními orgány s celostátní působností.
  • Tvorba koncepce pátrání, trestního řízení, boje proti nedovolené přepravě a nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami, zbraněmi, střelivem, výbušninami, vojenským a radioaktivním materiálem.
  • Vedení příslušné dokumentace.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.

Navštívená povolání