Přeskočit navigaci

Specialista služební přípravy

Charakteristika

Jednotka práce bude aktualizována v souladu s platnou legislativou v průběhu roku 2013 – 2014. Specialista služební přípravy koordinuje a usměrňuje činnosti v oblasti zbraní a donucovacích prostředků včetně střelecké přípravy celníků.

Činnosti

  • Koordinace a metodické usměrňování činností v oblasti zbraní a donucovacích prostředků včetně střelecké a speciální přípravy celníků.
  • Provádění stanovených technických prohlídek zbraní, zajišťování jejich běžných oprav.
  • Vedení evidenci zbraní, střeliva a donucovacích prostředků.
  • Zajišťování služební tělesné, střelecké a taktické přípravy a přípravy k používání donucovacích prostředků.

Nadřízené povolání

Zdravotní omezení

Toto povolání nemohou vykonávat lidé s následujícími obtížemi:
  • Záchvatovité a kolapsové stavy.
  • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.

Medián hrubého měsíčního výdělku

Pro toto povolání nejsou dostupná data o měsíčním výdělku.